کناره‌گیرى رئیس کمیته برگزارى المپیک ژاپن به دلیل توهین به زنان

رئیس هشتاد و سه ساله کمیته برگزارکننده مسابقات المپیک توکیو هفته پیش گفت که از سمت خود استعفا خواهد داد. یوشیرو مورى هفته پیش در جلسه کمیته المپیک توکیو گفته بود: خانم‌ها وقت جلسات را هدر مى‌دهند و در بیان نقطه نظرهاى خود مشکل دارند. وى افزوده بود: مذاکرات با حضور شمار زیادى شرکت‌کننده بسیار … ادامه خواندن کناره‌گیرى رئیس کمیته برگزارى المپیک ژاپن به دلیل توهین به زنان