سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان توسط همسرش اجازه خروج از کشور نیافت؛ زرگری: چرا قانون از من حمایت نمی‌کند؟

سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین ایران به خاطر ممنوع شدن خروج توسط همسرش نتوانست همراه تیم ملی زنان در مسابقات جهانی اسکی در ایتالیا شرکت کند. سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان از همسرش اجازه خروج از کشور نیافت. او در حالی ‌که این تیم روز گذشته برای حضور در مسابقه … ادامه خواندن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان توسط همسرش اجازه خروج از کشور نیافت؛ زرگری: چرا قانون از من حمایت نمی‌کند؟