در شرایطی که یکسال است کُرونا محدودیت‌های شدیدی در فعالیت‌های فرهنگی به وجود آورده، «بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی» فعالیت‌های فرهنگی خود را از طریق مجازی برگزار می‌کند. از جمله در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱  اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره شعر ژاله اصفهانی به صورت مجازی و با شرکت تعداد قابل توجهی از کشورهای فارسی‌زبان برگزار شد.  این جشنواره یازده ساله امسال این تفاوت را با سال‌های گذشته داشت که در هر یک از کشورهای فارسی‌زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران، برترین شاعران جوان جداگانه انتخاب شدند. به این ترتیب، پس از انتخاب پنج نامزد برتر در هر کشور، از تاجیکستان یک برنده و از ایران و افعانستان هر کدام دو برنده انتخاب شدند.

در این گزارش، احمد رأفت با روحی شفیعی عضو هیئت امنای «بنیاد ژاله اصفهانی» نیز گفتگویی داشته است.

لینک مستقیم به ویدئو