جمهوری اسلامی بهنام محجوبی را سرانجام کُشت و حتا پیکرش را نیز آزاد نکرد!

آنگونه که ابراهیم الله‌بخشی از دوستان نزدیک بهنام محجوبی در توئیتر نوشته است، این زندانی عقیدتی سرانجام در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد. او از دوشنبه ۲۷بهمن‌ماه ۹۹ به کمک دستگاه تنفس زنده بود و دیروز تحت عمل جراحی نای قرار گرفت. مأموران مادر و همسرش را پس از درگذشت او در بخش مراقبت‌های ویژه … ادامه خواندن جمهوری اسلامی بهنام محجوبی را سرانجام کُشت و حتا پیکرش را نیز آزاد نکرد!