2 دیدگاه‌

  1. حمید

    روحشان در پناه ایزد یکتا در آرامش ابدی خواهد بود آنانکه مایه مباهات وفخر این سر زمین اهورایی بودند

  2. روحشان در پناه ایزد یکتا در آرامش ابدی خواهد بود آنانکه مایه مباهات وفخر این سر زمین اهورایی بودند

    روحشان در پناه ایزد یکتا در آرامش ابدی خواهد بود آنانکه مایه مباهات وفخر این سر زمین اهورایی بودند

Comments are closed.