نکاتی درباره چند بیت از حافظ؛ نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی…(۸)

نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش  که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی ا.ل.ج. – در مقاله‌های گذشته در مواردی که ضروری به نظر می‌رسید، به سیزده شرح مختلف از اشعار … ادامه خواندن نکاتی درباره چند بیت از حافظ؛ نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی…(۸)