نوروز تویی! که روزِ نو، می‌جویی…

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۱


|دو چهارپاره‌ی بهاری از رضا مقصدی|

                         جنگل همه از ترانه‌ی سبز خوش است
                         این لحظه‌، دلِ جوانه‌ی سبز خوش است
                         برخیز! زمانه از تو می‌گوید و من
                         اینک نَفَسِ زمانه‌ی سبز خوش است

                                      🌸🌸🌸

                         از آینه‌ی جانِ جوان می‌گویی
                         با روشنیِ زمانه، رو در رویی
                         ای آنکه تو را شکوهِ فروردین‌ست
                         نوروز تویی! که روزِ نو، می‌جویی

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=234901