چرا نه به جمهوری اسلامی؟ از سرمایه‌گذار و کارآفرین تا کارگر و کارمند و بیکار!

در روزهای گذشته بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور به کمپین «نه به جمهوری اسلامی» پیوستند و بار دیگر اعلام کردند جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند. این در حالیست که اقتصاد ایران مانند بخش‌های دیگر امروز نیز همچون سال‌های گذشته با بحران‌ها و مشکلات زیادی روبروست. از آنجا که نتیجه مستقیم عملکرد اقتصادی دولت‌ها … ادامه خواندن چرا نه به جمهوری اسلامی؟ از سرمایه‌گذار و کارآفرین تا کارگر و کارمند و بیکار!