چینی‌ها از مقامات رژیم ایران خواسته‌اند در مورد جزئیات توافق ۲۵ساله سکوت کنند!

توافق اقتصادی، امنیتی و نظامی ۲۵ ساله‌ی چین و ایران واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است آنهم در حالی که هر دو طرف تلاش می‌کنند ابعاد اصلی آن را پنهان نگه‌ دارند و با نامگذاری‌‌های مختلف از «توافق» و «تفاهم» و «نقشه راه» و «سند» و «همکاری راهبردی» و غیره از بار مسئولیت انتشار … ادامه خواندن چینی‌ها از مقامات رژیم ایران خواسته‌اند در مورد جزئیات توافق ۲۵ساله سکوت کنند!