بهار ۱۴۰۰ هم مانند تمام سده‌ها و هزاره‌های گذشته از راه رسید…