اعتراض ۱۸ فیلمساز به قرارداد ۲۵ساله جمهوری اسلامی و چین: در راستای منافع ملی نیست و فاقد وجاهت و مشروعیت است

هجده فیلمساز ساکن ایران با انتشار بیانیه‌ای سند ۲۵ ساله‌ی همکاری رژیم ایران و چین را در «راستای منافع ملی ندانسته» و آن را «فاقد وجاهت و مشروعیت» خوانده‌اند. هجده فیلمساز ایرانی با انتشار بیانیه‌ای با امضای آنچه «توافقنامه» و «سند همکاری» ۲۵ساله ایران و چین معرفی شده، ابراز مخالفت کرده و نوشته‌اند که با … ادامه خواندن اعتراض ۱۸ فیلمساز به قرارداد ۲۵ساله جمهوری اسلامی و چین: در راستای منافع ملی نیست و فاقد وجاهت و مشروعیت است