فرید خلیفی گالیلئو گالیله فیزیکدان و ستاره‌شناس ایتالیایی، فرزند اول از شش فرزند وینچنزو گالیله موسیقیدان ایتالیایی بود که در ۱۵ فوریه ۱۵۶۴ در شهر پیزا به دنیا آمد. مادر او جولیا اَمّانّاتی از خانواده‌ای ثروتمند می‌آمد که به پاپ پیوس دوم نزدیک بودند. اگرچه گالیلئو در جوانی ابتدا قرار بود کشیش شود ولی به اصرار پدر به دانشگاه پزشکی رفت. هنگامی که تحصیل در رشته پزشکی را آغاز کرده بود، چرخش لوستری آویزان از سقف نظرش را جلب کرد. این اتفاق نه تنها مسیر زندگی او را به سمت آموختن ریاضیات و هندسه و فیزیک تغییر داد، بلکه بعدها منجر به اکتشافات علمی مهمی برای بشریت نیز شد. گالیله که ترجیح می‌داد با نامی که به او داده شده شناخته شود، به دانشمندی همه‌چیزدان مشهور بود و پژوهش‌های علمی او در ستاره‌شناسی به یافتن حقایق مهمی در آسمان ختم شد. با آنکه به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی بر گردش زمین به دور خورشید، توسط کلیسا تهدید به سوزاندن در آتش شد و به اجبار با نوشتن توبه‌نامه از این ماجرا جان سالم به در برد، ولی از مطالعات خود دست نکشید. او نخستین کسی بود که توانست چهار ماه سیاره ژوپیتر یا مشتری را در ۱۶۰۹ رصد و در ۱۶۱۰ بعنوان ماه‌های ژوپیتر شناسایی کند. آنها با نام ماه‌های گالیله شناخته می‌شوند.

لینک مستقیم به ویدئو