کارزار #بیدادگاه در اعتراض به حبس غیرقانونی و شکنجه علی یونسی و امیرحسین مرادی

کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزار #بیدادگاه برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه زندانی به راه‌ انداخته و از اعمال شکنجه فیزیکی و روانی آنان ابراز نگرانی می‌کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در توئیتر فارسی کارزار #بیدادگاه را در اعتراض به یکسال بازداشت غیرقانونی علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه در زندان اوین به … ادامه خواندن کارزار #بیدادگاه در اعتراض به حبس غیرقانونی و شکنجه علی یونسی و امیرحسین مرادی