پیام شاهزاده رضا پهلوی به همایش «جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران» درباره ضروت همبستگی

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ مه ۲۰۲۱


شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که به درخواست «جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران» به همایش آنلاین آن فرستاد به کمپین «نه به جمهوری اسلامی» پرداخت و تأکید کرد که این کارزار بسیار فراگیر است که به هیچ حزب و گروهی تعلق ندارد و متعلق به مردم ایران است.

این همایش روز یکشنبه ۹ ماه مه ۲۰۲۱ با شرکت شماری از فعالان مدنی و سیاسی برگزار شد.

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود از گفتگو و تبادل نظر گروه‌های مختلف سیاسی استقبال کرد و آن را لازمه‌ی شکل دادن به آینده‌ی ایران دانست.

شاهزاده رضا پهلوی به ترفندها و تبلیغات جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و اینکه ارتش سایبری آن ساکت نمی‌نشیند و مدافعان دموکراسی می‌بایست آما‌ده‌ی مقابله با این تبلیغات از جمله در تحریم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی باشند و هماهنگی بین جریان‌های مختلف بسیار ضروریست.

وی درباره نظام آینده نیز آن را منوط به تصمیم مردم و آینده دانست که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی با ارائه‌ی تمام اشکال دمکراتیک به جامعه می‌بایست سرنوشت آن را صندوق رأی تعیین کند.

شاهزاده رضا پهلوی شرایط کنونی را بسیار مهم و خطیر دانست و ابراز امیدواری کرد که با دیسیپلین کامل فروپاشی نظام کاملا کنترل شده و بدون هرج و مرج صورت گیرد که در این مورد نیز هماهنگی و یکصدایی مدافعان دموکراسی اهمیت دارد. وی گفت فقط در این صورت می‌توان به دنیا فهماند که مردم ایران آمادگی حاکمیت خود و تحقق دموکراسی را دارند.

وی در پایان برای تمامی مبارزان راه دموکراسی از جمله آنها که در زندان‌های رژیم بسر می‌برند آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد که ایران پس از جمهوری اسلامی دیگر هرگز زندانی سیاسی نداشته باشد.