نامه تکاندهنده یکی از زندانیان آبان ۹۸:ملت ایران ما را تنها نگذارید! ما بی‌گناهیم، ما دشمن نبودیم!

حسین هاشمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ که برای گذراندن حکم زندان در زندان بزرگ تهران (فشافویه) بسر می‌برد در نامه‌ای تکاندهنده از شرایط زندان و تعدادی از زندانیان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نوشته است. او در بخشی از این نامه با اشاره به شرایط غیربهداشتی و غیرقابل تحمل زندان نوشته «جوانانی که به بنزین … ادامه خواندن نامه تکاندهنده یکی از زندانیان آبان ۹۸:ملت ایران ما را تنها نگذارید! ما بی‌گناهیم، ما دشمن نبودیم!