سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه: انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رأی ربطی به ما ندارد

- «ما در هیچ دوره‌ای دنبالچه این یا آن جریان خاص نبوده و نخواهیم بود.»
- «صندوق رای و انتخابات هیچ ربطی به منافع ما کارگران ندارد. ما از هیچ شخص و سازمان و رئیسی! دستور نگرفته و در رکاب هیچ جریانی نبوده و نیستیم.»
- «ما ستاد انتخاباتی هیچ شخصی نبوده و نیستم و این حق ماست و از این حق خود دفاع می‌کنیم.»

پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۲۱


هم سرنوشتان، کارگران و مردم ستمدیده،
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه یک تشکل مستقل بوده و هست و ربطی به هیچ جناح و دار و دسته‌ای نداشته و ندارد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از زمان اعلام موجودیت تا کنون در حد توان تلاش کرده است که صدای رسای کارگران نیشکر هفت‌تپه باشد.

تلاش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در راستای کسب مطالبات کارگری، انتقال تجارب خود و دیگر بخش‌های جنبش کارگری ایران در میان کارگران هفت‌تپه بوده چرا که ما اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه باور به نیروی طبقاتی کارگران را داریم.

ما در هیچ دوره‌ای دنبالچه این یا آن جریان خاص نبوده و نخواهیم بود.

ما سندیکایی مستقل از دولت، کارفرما و صاحبان سرمایه (چه در قدرت و چه خارج از قدرت) هستیم و عملکرد تا کنونی و پرونده کارگری ما گواه این ادعا می‌باشد.

ما با وجود تمام ضعف‌های موجود بر خود می‌بالیم که همچنان صدای کارگران هفت‌تپه بوده و هستیم و همچنان باور داریم که طبقه کارگر به نیروی خود آزاد و رها خواهد شد و کوچکترین توهمی به هیچ شخص، سازمان و جناحی نداشته و نداریم.

ما در اولین روز اعلام کردیم و بر این امر پای می‌فشاریم که حق گرفتنی است و این حق با اتحاد، همبستگی و سازماندهی کارگری و خارج از مناسبات مدافعان رنگارنگ نظام سرمایه‌داری به دست خواهد آمد.

صندوق رای و انتخابات هیچ ربطی به منافع ما کارگران ندارد. ما از هیچ شخص و سازمان و رئیسی! دستور نگرفته و در رکاب هیچ جریانی نبوده و نیستیم.

ما مستقل عمل کرده‌ایم، بر روی پاهای خود ایستاده‌ایم، گرسنگی کشیدیم، اخراج و زندانی شدیم، مورد تهدید و توهین قرار گرفتیم، اما بدون توهم به این و آن، رو به جلو گام برداشتیم و باورمان به نیروی طبقاتی کارگران هر روز بیشتر و بیشتر شد.

نه زندان، نه اخراج، نه تهدید و نه تطمیع نتوانسته است ما را از صف کارگران و فرودستان جامعه جدا کند.

خواست کارگران هفت‌تپه، خواست دیگر کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران است. خواست ما مشترک است، درد ما مشترک است و برای این درد مشترک یک رزم مشترک کارگری را نیاز داریم.

ما ستاد انتخاباتی هیچ شخصی نبوده و نیستم و این حق ماست و از این حق خود دفاع می‌کنیم.

زنده با اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ظلم و ستم و استثمار.
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=243386