تکلیف برجام تا بعد ازانتخابات ریاست جمهورى اسلامی روشن نخواهد شد

وزیر خارجه آمریکا در هفته‌هاى اخیر چند بار در مورد رابطه واشنگتن با تهران اظهار نظرهاى گوناگون و تا حدى متفاوت کرده است. به نظر مى رسد آنتونى بلینکن و جو بایدن رئیس او پس از ماه‌ها این دست و آن دست کردن کم کم درمی‌یابند نقش جمهورى اسلامى  و بلندپروازى‌هاى رژیم ملایان براى میداندار شدن در … ادامه خواندن تکلیف برجام تا بعد ازانتخابات ریاست جمهورى اسلامی روشن نخواهد شد