فاجعه در هورالعظیم: مرگ دستجمعی ماهی‌ها، سقط جنین گاومیش‌ها و افزایش ریزگرد

با گذشت ۲۰ سال از اخطارهای نهادهای ملی و بین‌المللی درباره تهدید جدی وضعیت زیست‌بوم  هورالعظیم و بی‌تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی به این اخطارها اکنون فاجعه زیست‌محیطی در تالاب هور‌العظیم به اوج خود رسیده است. در روزهای گذشته انتشار تصاویری از مرگ دستجمعی ماهی‌ها به دلیل خشک شدن هورالعظیم و گاومیش‌هایی که در تالاب خشک … ادامه خواندن فاجعه در هورالعظیم: مرگ دستجمعی ماهی‌ها، سقط جنین گاومیش‌ها و افزایش ریزگرد