دیوان دادگسترى اروپا: کارفرمایان در کشورهاى اروپایى مى‌توانند استفاده از حجاب را براى کارکنان خود ممنوع کنند

- این رأی خیلى روشن تأكید می‌کند كه اگر اینگونه ممنوعیت بطور سیستماتیك براى كلیه افراد و هرگونه اعتقاد مذهبى اعمال شود، تبعیض به حساب به شمار نمی‌رود.

جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱


دیوان دادگسترى اروپا روز پنجشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱ خبر داد که کارفرمایان در کشورهاى اروپایى مى‌توانند با توجه به نمادهاى سیاسى، فلسفى و مذهبى استفاده از حجاب را براى کارکنان خود ممنوع کنند.

در متن رأى این مرجع عالى قضایى آمده است: براى این ممنوعیت دلایل فراوانى وجود دارد از جمله اینکه صاحب‌کار بخواهد خود را فردى بى‌طرف به مراجعان و مشتریان نشان دهد یا آنکه مانع از هرگونه درگیرى در محیط کار شود. البته تأکید شده در اجراى این حکم باید فضاى ویژه حاکم هر کشور عضو نیز در نظر گرفته شود.

این حکم تائید مجدد حکم‌هاى مشابهى است که در سال‌هاى  ٢٠١٧ و ٢٠١٩ صادر شده بود و به کارفرمایان اجازه مى‌داد مقرراتى را در مورد استفاده اعضا و کارکنان از برخى لباس‌ها اجرا کنند.

صدور این دو حکم در سطح اتحادیه اروپا، انتقاد مدافعان «حقوق مسلمانان» را به دنبال داشته است. به گفته آنها این کار مى‌تواند مانع از ایفاى نقش بسیارى از زنان مسلمان یا زنان از دیگر اقلیت‌هاى مذهبى در محیط کار و جامعه شود.

این حکم روز پنجشنبه در خاتمه رسیدگى به شکایت دو زن مسلمان در آلمان صادر شد که کارفرما از آنها خواسته بود در مدت زمانى که در محل کار هستند، روسرى بر سر نداشته باشند.

رأی روز پنجشنبه خیلى روشن تأکید می‌کند که اگر اینگونه ممنوعیت بطور سیستماتیک براى کلیه افراد و هرگونه اعتقاد مذهبى اعمال شود، تبعیض به حساب به شمار نمی‌رود.

دیوان عالى قضایى اروپا یادآورشده: اگرچه تمایل یک کارفرما به ممنوع نمودن تمام گرایش‌هاى سیاسى، فلسفى یا مذهبى ممکن است یک هدف مشروع توصیف شود، اما این تمایل به خودى خود براى توجیه ممنوعیت حجاب کافى نیست و بایستى در این زمینه یک نیاز لازم و واقعى احساس شود. مثل انتظار قانونى براى بى‌طرفى در بخش‌هاى آموزشى.

از سوى دیگر ممکن است قانونگذارى در رابطه با استفاده از نمادهاى مذهبى در مکان‌هاى عمومى در بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا متفاوت باشد. بر این اساس دیوان دادگسترى اروپا به دادگاه‌هاى هر یک از کشورهاى عضو اختیار داده در این مورد تصمیم بگیرند.

گفتنى است که دولت فرانسه بیش از یک دهه پیش، پوشیدن روبند یا نقاب را ممنوع کرد. مجلس سناى فرانسه از آوریل ۲۰۲۱ ممنوعیت پوشش روسرى کودکان، همچنین همراهانشان در سفرهاى علمى مدارس یا گردش‌هاى دستجمعى و همزمان مجاز بودن پوشیدن «مایوى اسلامى» را در استخرها و سواحل تصویب نمود. اما اجراى این قوانین مستلزم تائید مجمع ملى فرانسه است.

فرانسه که خود را کشورى لائیک مى‌داند ممنوعیت پوشش صورت را در ملاء عام در روز ١١ آوریل سال ٢٠١٠ به اجرا در آورد.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=248503