مدافعان واقعی حجاب اسلامی در محیط کار!

جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱


دیوان دادگسترى اروپا رأی داده است که کارفرمایان در کشورهاى اروپایى مى‌توانند با توجه به نمادهاى سیاسى، فلسفى و مذهبى استفاده از حجاب را براى کارکنان خود ممنوع کنند. در رأى این مرجع عالى قضایى آمده است: براى این ممنوعیت دلایل فراوانى وجود دارد از جمله اینکه صاحب‌کار بخواهد خود را فردى بى‌طرف به مراجعان و مشتریان نشان دهد یا آنکه مانع از هرگونه درگیرى در محیط کار شود. البته تأکید شده در اجراى این حکم باید فضاى ویژه حاکم هر کشور عضو نیز در نظر گرفته شود.

© کیهان لندن/ کارتون‌های بهنام محمدی

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=248624