پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت چهل و یکمین سالروز درگذشت شاهنشاه فقید ایران

- همه تلاش بانیان سیه‌روزی ملت ایران در این چهل و دو سال گذشته برای تحریف تاریخ ایران و نادیده گرفتن دستاوردهای شگرف و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در دوران پادشاهان پهلوی بیهوده بود و امروز علیرغم تبلیغات سنگین و زهرآگین، قدر و ارزش این دستاوردهای عظیم بیش از همیشه بر همه ایرانیان، به ویژه آنهایی که پس از سال ۱۳۵۷ به دنیا آمده‌اند، آشکار است.

جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱