جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش دو)

ساسان رضائی – در بخش نخست تلاش شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که «چه کسانی «انقلاب» کردند؟» در بخش دو با استناد به گفتار و رفتار برخی «نخبگان» و تشکل‌های سیاسی به نقش و مسئولیت آنان در به قدرت رساندن خمینی پرداخته می‌شود. نقش و مسئولیت «نخبگان» و تشکل‌های سیاسی در به … ادامه خواندن جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش دو)