جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش سه)

ساسان رضائی – در دو  بخش پیشین ضمن تلاش برای پاسخ به این پرسش که «چه کسانی «انقلاب» کردند؟» و  «نقش و مسئولیت نخبگان و تشکل‌های سیاسی در به قدرت رسیدن خمینی» پرداخته شد. ورود خمینی به ایران و تأسیس «دادگاه‌های انقلاب» سیدروح‌الله موسوی خمینی با نام اصلی سیدروح‌الله مصطفوی، متولد ۱۲۸۱ هجری خورشیدی (۱۹۰۰ … ادامه خواندن جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش سه)