پولیتیکو: افغانستان را تقدیم طالبان کردند؛ اروپایی‌‌ها فکر می‌کردند جو بایدن متخصص سیاست خارجی است!

نشریه «پولیتیکو» در گزارشی می‌نویسد مقامات اروپایی تا روز یکشنبه (۱۵ اوت، قبل از سقوط کابل) فکر می‌کردند جو بایدن متخصص سیاست خارجی است! اما تصمیم بایدن باعث شد افغانستان بار دیگر به دامان طالبان سقوط کند و تقدیم این گروه فرقه‌ای شود. بایدن به تصمیمی که ترامپ گرفته بود سرعت بخشید و نتیجه آن … ادامه خواندن پولیتیکو: افغانستان را تقدیم طالبان کردند؛ اروپایی‌‌ها فکر می‌کردند جو بایدن متخصص سیاست خارجی است!