جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش چهار)

ساسان رضائی – در سه قسمت پیشین ضمن تلاش برای پاسخ به این پرسش که «چه کسانی «انقلاب» کردند؟» به «نقش و مسئولیت نخبگان و تشکل‌های سیاسی در به قدرت رسیدن خمینی» اشاره شد و در ادامه، وقایع مربوط به «ورود خمینی به ایران و تأسیس «دادگاه‌های انقلاب» و همچنین «اعدام امیران ارتش؛ ظهور جانیان … ادامه خواندن جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش چهار)