تحویل نامه اعتراضی گروهی از ایرانیان به دفتر اتحادیه و پارلمان اروپا در لندن

سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ اوت ۲۰۲۱


 روز پنجشنبه ۲۶ اوت ۲۰۲۱ شماری از ایرانیان هوادار نهاد پادشاهی پارلمانی وابسته به «ستاد هماهنگی تظاهرات ایراندوستان مقیم اروپا و آمریکا (شاخه بریتانیا)» یک گردهمایی در برابر دفتر نمایندگی اتحادیه و پارلمان اروپا در لندن برگزار کرده و نامه اعتراضی خود را نسبت به مذاکرات اتمی کشورهای غربی با رژیم اسلامی در ایران به این دفتر تحویل دادند.

در این گردهمایی نسبت به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران و سکوت اروپا در مقابل آن در جریان مذاکرات مربوط به برجام  اعتراض شد و نامه‌ای که  در همین ارتباط تهیه شده و به به امضای هموندان این نهاد رسیده بود ابتدا در جمع قرائت شد و سپس به این دفتر تحویل داده شد.

لینک مستقیم به ویدئو