سعید افکاری: ۲ سال تبعید به ۲۵ سال زندان وحید افکاری اضافه شد

در ادامه فشارها، ارعاب‌ و سرکوب خانواده‌ی افکاری، دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ۲ سال تبعید به حکم ۲۵ سال زندان او اضافه کرد. سعید افکاری از برادران افکاری که در زندان شیراز نگهداری می‌شوند، در توئیتر اعلام کرد که دادگاه انقلاب اسلامی شیراز دو سال تبعید به احکام پیشین صادرشده‌ی برای برادرش وحید افکاری اضافه … ادامه خواندن سعید افکاری: ۲ سال تبعید به ۲۵ سال زندان وحید افکاری اضافه شد