گفتگوی اختصاصی کیهان لندن با لطیف پدرام سیاستمدار افغانستانی؛ طالب نمی‌تواند افغانستان را کنترل کند!

روشنک آسترکی – چند روز پس از تسلط گروه تروریستی و فرقه‌ای طالبان بر افغانستان که همزمان و همسو با خروج ناگهانی نیروهای ایالات متحده از افغانستان صورت گرفت، نام «پنجشیر» در صدر خبرها قرار گرفت. احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود رهبر پیشین مبارزات ملی این کشور، با دیگر نیروهای جنبش مقاومت ملی افغانستان در … ادامه خواندن گفتگوی اختصاصی کیهان لندن با لطیف پدرام سیاستمدار افغانستانی؛ طالب نمی‌تواند افغانستان را کنترل کند!