فرید خلیفی محل سکونت فعلی ما در کیهان، سومین سیّاره از لحاظ نزدیکی به ستاره سامانه خورشیدی است. اگرچه بر اساس شواهد در برخی از کرات سامانه ما شرایط متفاوتی در گذشته حاکم بوده و شاید زندگی هم در برخی از آنها جریان داشته، بین تمام کراتی که در سامانه خورشیدی شناسایی شده‌اند، از سیارات تا ماه‌های در مدار آنها، زمین شرایط منحصربفردی در این برهه از زمان برای رشد و بقای جانوران و گیاهان دارد. مهم است بدانیم تمام کرات سامانه ما حتا مانند زمین سنگی هم نیستند و بسیاری از آنها مانند ژوپیتر غول‌های گازی‌اند. از آنجا که هنوز توان سفر به خارج از سامانه خورشیدی با هدف اقامت در کره دیگری را نداریم، گزینه‌های زیادی برای سفر باقی نمی‌ماند که شرایطی دست‌کم نزدیک به زمین داشته باشند.

لینک مستقیم به ویدئو

 

 

یک دیدگاه

Comments are closed.