جایزه ۲۰۲۱ «انجمن قلم» آمریکا به سه نویسنده زندانی مدافع آزادی بیان در ایران

انجمن قلم آمریکا (پِن) جایزه سال ۲۰۲۱ خود را به آبتین بکتاش، کیوان باژن و رضا خندان نویسندگان ایرانی زندانی به عنوان مدافعان آزادی بیان اهدا می‌کند. انجمن قلم آمریکا (پِن) جایزه ویژه نویسندگان خلاق و مدافع آزادی بیان در دنیا را به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی سه نویسنده زندانی اهدا … ادامه خواندن جایزه ۲۰۲۱ «انجمن قلم» آمریکا به سه نویسنده زندانی مدافع آزادی بیان در ایران