پادشاه عربستان سعودی بر ضرورت جلوگیرى از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید  کرد

پادشاه سعودی روز چهارشنبه ٢٢ سپتامبر ۲۰۲۱ در هفتاد و ششمین دوره از نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد در فضاى مجازى بر ضرورت ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای و اهمیت عارى شدن منطقه خاورمیانه از سلاح‌هاى کشتار جمعى تأکید کرد. او گفت: ایران همسایه ماست و پادشاهی عربی سعودی امیدوار … ادامه خواندن پادشاه عربستان سعودی بر ضرورت جلوگیرى از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید  کرد