سخنی با شما به مناسبت «همایش بزرگداشت احمد کسروی»

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱


شکوه میرزادگی – اول و دوم و سوم اکتبر ۲۰۲۱ (نهم، دهم و یازدهم مهرماه ۱۴۰۰) «همایش بزرگداشت احمد کسروی» همزمان با صد و سی ویکمین سالگشت زادروز او برگزار خواهد شد. این همایش از سلسله بزرگداشت‌هایی‌ست که بنیاد میراث پاسارگاد برای بزرگان تاریخ و فرهنگ سرزمین‌مان برگزار می‌کند.

یکی از کارهایی که بنیاد میراث پاسارگاد از ابتدای تاسیس به دنبال آن بوده، توجه به شخصیت‌های برجسته‌ی ملی و غیرمذهبی ایرانیان است. متاسفانه به دلیل تسلط مذهب تندخو و عبوسی چون تشیع بر سرزمین‌مان، این بخش از میراث‌های فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ چندصد ساله‌ی گذشته (جز در زمان‌هایی کوتاه همچون دوران مشروطیت و دوران پهلوی‌ها) مورد بی‌توجهی کامل قرار داشته است.

ما هموندان بنیاد میراث پاسارگاد معتقدیم که میراث فرهنگی هر جامعه‌ای فقط  آثاری فیزیکی و ملموس، چون بناهای تاریخی، و کتیبه و در و پنجره و جواهر و لباس و آرامگاه‌های بازمانده از گذشتگان ما نیست، یا فقط آثاری غیرفیزیکی چون شعر و موسیقی و جشن‌های ملی و زبان‌ها و آیین‌ها و غیره بلکه شخصیت‌های اثرگذار ما در طول تاریخ نیز جزو مهمترین میراث‌های فرهنگی ما هستند؛ میراث‌های باارزشی که به فرهنگ ما جان و توان پیش رفتن و نو شدن داده‌اند.

به همین دلیل از ابتدا، در سال ۲۰۰۵، کارمان را با بزرگداشت مهمترین شخصیت تاریخی‌مان، یعنی کوروش بزرگ آغاز کردیم، و پس از آن هرساله به مناسبت زادروز یکی از بزرگان‌مان، و یا به مناسبت‌های ملی، مردان و زنانی را، (با هر مذهب و مرامی) بزرگ داشته و تحسین کرده‌ایم، که دهشی با ارزش به تاریخ و فرهنگ ایرانزمین داشته‌اند.

شخصیت‌های تاریخی و ملی ما، چون قدیسین مذاهب، مجموعه‌ای از همه‌ی نیکی‌ها و زیبایی‌ها و درستکاری‌ها و بزرگی‌های خیالی نیستند که باورمندان‌شان به آنها بخشیده باشند، بلکه چون همه‌ی شخصیت‌های تاریخی جوامع  پیشرفته موجوداتی واقعی و صاحب گوشت و پوست و خون بوده‌اند، و به همین دلیل مجموعه‌ای هستند از نیکی‌ها  و بدی‌ها، زشتی‌ها و زیبایی‌ها، درستی‌ها و نادرستی‌ها، اما برای ما بزرگ هستند زیرا از جنس انسان‌اند، و ما می‌توانیم خوب و بدشان را اندازه بگیریم و دهش‌هایی را که به فرهنگ و جامعه ما داشته‌اند، ارزیابی کنیم و به خاطر آن دهش‌ها بزرگ‌شان داریم و قدرشان را بدانیم.

اکنون خوشوقتیم که همایشی را برگزار می‌کنیم که از جنس تقدس‌سازی و به‌به و چه‌چه‌هایی نیست که مردمانی متعصب و یکسویه‌نگر دارند، بلکه یک جمع‌بندی منصفانه از زندگی و اندیشه انسانی‌ست که دهش‌هایش بسیار بیش از اشتباهات و غلط‌هایش هستند. انسانی که با مجموعه‌ای از کردارهای نیک و بد، درست و نادرست در زمانه‌ای حساس از تاریخ‌مان به پا خاست تا به فرزاندان آینده‌ی سرزمین‌اش، که ما باشیم، درس مبارزه با خرافات، مبارزه با اندوه، و مبارزه با بی‌خردی بدهد و خوی وطن‌دوستی و شجاعتِ حفظ آن را در ما زنده کند.

با ما در این همایش شرکت کنید، و همراه و پشتیبان ما باشید.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=257802