مخالفت ابراهیم رئیسی «قاضی‌ مرگ» با پژوهش در امور زنان؛ قوانین موجود «کفایت می‌کند»!

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده‌ به نقل از ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» گفت که نباید برای پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه‌ی زنان هزینه‌ کرد و «قوانین و اطلاحات طرح‌های موجود» کفایت می‌کند! انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» پیرو اظهارات جنجال‌برانگیز و نگران‌کننده‌اش در حوزه زنان این‌بار گفت که … ادامه خواندن مخالفت ابراهیم رئیسی «قاضی‌ مرگ» با پژوهش در امور زنان؛ قوانین موجود «کفایت می‌کند»!