وضعیت آموزگاران در ایران

جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۰۸ اکتبر ۲۰۲۱


آموزگاران ایران نیز مانند دیگر مشاغل و گروه‌های اجتماعی به دلایل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تحت فشار نظام جمهوری اسلامی قرار دارند. آنها نیز به اتهام مبارزه برای دریافت حقوق صنفی خود بازداشت می‌شوند و به زندان می‌افتند و یا از کار خود اخراج می‌شوند! این فشارها بجز مواد درسی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی است که توسط دستگاه تبلیغاتی حکومت فرقه‌ای و مذهبی در ایران بطور کامل اسلامی و ایدئولوژیزه شده و سبب رنج و آزار بسیاری از آموزگاران و دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها می‌شود.

© کیهان لندن/ کارتون‌های بهنام محمدی

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=259175