گزارش تحقیقی «وال‌استریت ژورنال» درباره منابع جمهوری اسلامی برای واردات و تأمین قطعات تولید پهپاد‌های «انتحاری»!

روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» ۶ اکتبر (۱۴ مهرماه) در گزارشی به اقدامات جمهوری اسلامی برای دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته تولید انواع پهپاد مسلّح پرداخته و نوشته است که مقامات تهران به دنبال بهم زدن توازن قوا در منطقه هستند و می‌خواهند وضعیت امنیتی خاورمیانه را تغییر دهند. بنویت فایکون و دیون نیسنبایون نویسندگان این گزارش … ادامه خواندن گزارش تحقیقی «وال‌استریت ژورنال» درباره منابع جمهوری اسلامی برای واردات و تأمین قطعات تولید پهپاد‌های «انتحاری»!