بحران‌‌سازی و رفتارهای ضدایرانی جمهوری اسلامی

- تردیدی نیست که ملت ایران هم در معنای تاریخی آن و هم در مفهوم مدرن مجموعه‌ای از افراد و مردمی ‌است که از اقوام مختلف تشکیل شده‌اند و همراه با هم هویت ملی ایران را تشکیل می‌دهند.
- هرگونه جداسازی هویتی ایرانیان از همدیگر و بسته‌بندی آنها بر اساس مفاهیم و عقاید سیاسی و فرهنگی، بازی در زمین سوخته‌ی جمهوری اسلامی است و بهره‌ای از ایرانگرایی مدرن و ملی ندارد.
- شکی نیست که جمهوری اسلامی، رژیمی ‌ضدملی بوده و در سودای حفظ نظام دینی و فرقه‌ای خشن خود است و تخریب سرزمین ایران و نابودی ایرانیان در برابر ایدئولوژی مذهبی آن ارزشی ندارد.

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱


نادر زاهدی -در حالی که هر روز بیش از پیش مردم ایران گرفتار مشکلات معیشتی و سیاسی و اجتماعی از جمله تداوم شیوع کرونا و عدم تأمین واکسن هستند، رژیم جمهوری اسلامی همچنان مانند چهار دهه گذشته، بر سیاست‌های ضدملی و غیردمکراتیک خود پای می‌فشارد. خصلت بحران‌سازی و تنش‌آفرینی رژیم اینبار در قضیه‌ی ایجاد تعارض با جمهوری آذربایجان ظاهر شده است؛ دخالت‌های غیراصولی و خارج از عرف‌های دیپلماتیک و سیاسی در مسائل کشورهای همسایه و اصرار بر دشمن‌سازی و دشمن‌تراشی از آنان و دیگر کشورهای منطقه و جهان، حالا ایران را با بحران تازه‌ای مواجه ساخته است.

برپا ساختن تبلیغات مبتنی بر ارزش‌‌های مذهبی نظام، ایجاد پروپاگانداهای امنیتی و رسانه‌ای و مشغول ساختن مردم ایران به مسئله جمهوری آذربایجان، از سویی سرپوش گذاشتن بر مطالبات ملی و مدنی ایرانیان، تشدید سرکوب و غارت منابع ملی ایران است و از سوی دیگر، به پشت صحنه راندن شکست‌های دیپلماتیک و سیاسی- نظامی‌ رژیم در روابط بین‌المللی را پیش می‌برد. تجربه ثابت کرده که پروپاگاندای جنگی که رژیم همیشه برای فرار از واقعیت‌ها به راه می‌اندازد، برای کنترل جامعه، سرکوب در داخل و پوشاندن شکست در خارج بوده است.

ماهیت و رفتار چهل و سه ساله حکومت اسلامی نشان داده است هر بحرانی که جمهوری اسلامی به راه انداخته است، باعث انسداد همه‌جانبه فضای سیاسی و کنترل و امنیتی کردن مطالبات اقتصادی و فرهنگی ایرانیان بوده است. شکی نیست که جمهوری اسلامی، رژیمی ‌ضدملی بوده و در سودای حفظ نظام دینی و فرقه‌ای خشن خود است و تخریب سرزمین ایران و نابودی ایرانیان در برابر ایدئولوژی مذهبی آن ارزشی ندارد.

در این راستا و در شرایطی که تنش‌های رسانه‌ای و ارزشی جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر جریان دارد، هدف رژیم طرح موضوعاتی است که در سیر مبارزات ملی و ضد جمهوری اسلامی، جایی نداشته و فقط برای سوء استفاده رژیم از آنها جهت ماندگاری خودش به کار گرفته می‌شود. ایجاد حساسیت‌های قومی‌ و منطقه‌ای یکی از این موارد است. تردیدی نیست که ملت ایران هم در معنای تاریخی آن و هم در مفهوم مدرن مجموعه‌ای از افراد و مردمی ‌است که از اقوام مختلف تشکیل شده‌اند و همراه با هم هویت ملی ایران را تشکیل می‌دهند. آذری‌های ایران در کنار ایرانیان عرب، کرد، بلوچ، ترکمن و… با اعتقادات اسلامی، یهودی، مسیحی، بهایی و مذاهب سنی و شیعه و یا هیچکدام از اینها و همچنین علائق سیاسی متفاوت، معرف جامع و کاملی از یک ملت متکثر و متنوع در اقلیم و سرزمین واحد ایران بوده و در مشکل وجود جمهوری اسلامی، همگان گرفتار همه‌جانبه ظلم، خشونت، غارت و سانسور این رژیم ضدایرانی هستند.

اکنون که رژیم ساز تازه‌ای برای به خطر انداختن منافع ایران کوک کرده و بر طبل جنگی- که اتفاق نخواهد افتاد-  علیه جمهوری آذربایجان می‌کوبد و از حربه‌های دروغین و مداخله‌جویانه‌ی وجود اسرائیل و… در این کشور همسایه سخن می‌گوید، جمیع آحاد ملت ایران از فارس و آذری و کرد و عرب و بلوچ، در خطر سرکوب بیشتر و محرومیت از حقوق اساسی و پایه‌ای خود بسر می‌برند. بی‌شک آذری‌های ایران بخشی از ایرانیانی هستند که سالیان متمادی و طولانی برای ایران و ایرانیان جنگیده و حافظ چارچوب سرزمینی ایران بوده‌اند. امروزه با حاکمیت غیرمشروع جمهوری اسلامی در ایران:

همانطور که ساکنان تهران از ظلم و فشار این رژیم در رنج و زحمت‌اند،
همانطور که ساکنان اهواز از حقوق حقه خود محروم‌اند،
همانطور که ساکنان همه شهرها و روستاهای کشور از آزادی، امنیت اقتصادی و رفاه شخصی بی‌نصیب هستند،
ساکنان شهرهای آذربایجان و ایرانیان آذری هم از حقوق اساسی و مدنی خود محروم بوده و گرفتار غارت و خشونت و سانسور جمهوری اسلامی در ایران هستند.

بی‌تردید ایجاد فضای هیجانی و ساختگی برخوردهای ارزشی و اسلامی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه و جهان، فرصتی است برای جمهوری اسلامی جهت متوقف ساختن مبارزات ملی و مدنی مردم ایران که در دستور کار اتاق فکر رژیم و مراکز اجرایی و امنیتی حکومت اسلامی تنظیم می‌شود؛ این فرافکنی مقابله با تعمیق مبارزات علیه رژیم، فعالیت‌های مبارزاتی و مقابله مردم با هر نوع تبعیض و نابرابری را در دستور دارد؛ مبارزه ملی و مدنی با رژیم، حقوق همه ایرانیان و بازیابی هویت ملی ایرانیان را با حفظ چارچوب‌های سرزمین آنها شامل می‌شود. هرگونه جداسازی هویتی ایرانیان از همدیگر و بسته‌بندی آنها بر اساس مفاهیم و عقاید سیاسی و فرهنگی، بازی در زمین سوخته‌ی جمهوری اسلامی است و بهره‌ای از ایرانگرایی مدرن و ملی  ندارد.


♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=259556