از شاهکارهای جمهوری اسلامی: کمبود و قطع برق در ایران، ساخت نیروگاه در لبنان!

تراز منفی تولید برق در ایران به دلیل عقب افتادن از برنامه‌های توسعه‌ای و فرسودگی نیروگاه‌ها، احتمال قطع برق در زمستان امسال را افزایش داده است. به گفته کارشناسان، حتا اگر دولت سرمایه‌گذاری کافی در وزارت نیرو  انجام دهد، باز هم رفع مشکل قطع برق دست‌کم به دو سال زمان نیاز دارد. در حالی که … ادامه خواندن از شاهکارهای جمهوری اسلامی: کمبود و قطع برق در ایران، ساخت نیروگاه در لبنان!