اقتصاد ورشکسته، حکومتِ طلبکار!

اقتصاد ایران در حالی پرالتهاب‌ترین روزها در سده اخیر را سپری می‌کند که فشار این التهاب و بحران بطور مستقیم بر دوش مردم تنگدست و حقوق‌بگیر آوار شده و مقامات حکومتی در دنیایی تخیلی هنوز به فکر صدور انقلاب اسلامی به گوشه و کنار جهان از جمله با بذل و بخشش از منابع مالی ملت … ادامه خواندن اقتصاد ورشکسته، حکومتِ طلبکار!