«تغییر کاربری» زیستگاه حیات وحش در ایران! تشدید انقراض و نابودی تنوع زیستی

سازمان حفاظت از محیط‌ زیست می‌گوید حیات وحش در مناطق غیرحفاظت‌شده رو به نابودیست. این مناطق میزبان ۳۰درصد تنوع زیستی حیوانات ایران است. بر این اساس، زیستگاه‌های حیات‌ وحش با «تغییر کاربری» در حال تکه تکه شدن است. حسن اکبری سرپرست جدید تنوع زیستی سازمان محیط‌ زیست در اولین نشست خود پس از حدود یکماه‌ … ادامه خواندن «تغییر کاربری» زیستگاه حیات وحش در ایران! تشدید انقراض و نابودی تنوع زیستی