در جریان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان یا «آبان تریبونال» که در روزهای ۱۰ تا ۱۴ نوامبر (۱۹ تا ۲۳ آبان) در شهر لندن برگزار شد، ۳۴ نفر از خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی سرکوب وحشیانه معترضین خیزش مردمی آبان ۹۸، در مقابل هیات قضات بین‌المللی شهادت دادند. در این ویدئو ما بخش‌هایی از سخنان ۴ شاهد عینی را که در جریان خیزش مردمی در خیابان‌های ۴ شهر متفاوت حضور داشتند برای شما انتخاب کرده‌ایم. این شهادت‌ها حکایت از سرکوب سازماندهی شده در مرکز و از سوی نهاد‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی دارند.

لینک مستقیم به ویدئو