آگهی موجودیت «نگهبانان نهاد شاهنشاهی ایرانزمین»: ما همه ایرانی هستیم! یک ملت، یک کشور، یک پرچم!

جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱


ما ایرانیان باورمند به اندیشه تداوم، پایدارى و نگهبانى از نهاد شاهنشاهى و فرهنگ کهن ایرانشهرى، برقراری ساختار نگهبانان نهاد شاهنشاهی را آگاهی داده و از همه سازمان ها و برجستگان باورمند به این اندیشه درخواست و دعوت مى‌کنیم که همسویى و هماهنگى خود را در اجراى این اندیشه و پیوستگى خود را به این ساختار که با هموندى همه باورمندان شکل خواهد گرفت آگاهى فرمایند.

video

درخواست مى‌شود باورمندان داوطلب نام خود را از راه:
ایمیل: [email protected]
یا وبسایت: www.nahadshahanshahi.com

اعلام فرمایند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=266962

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):