همایش بزرگداشت ۲۱ آذر روز نجات آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی ایران

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱


همایش آنلاین بزرگداشت ۲۱ آذر سالروز نجات ‎آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی ایران با فرماندهی محمدرضاشاه پهلوی از اشغال روسیه شوروی و فرقه دموکرات وابسته به آن روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ برگزار شد.

میزبان این همایش، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و مهمانان آن امیر طاهری، شهرام خلدی، امین سوفیامهر و نادر صدیقی بودند. گردانندگی این همایش را گارن ترهوسپیانس بر عهده داشت.

ویدئوی این همایش توسط کیهان لندن تنظیم و بازنشر می‌شود.

لینک مستقیم به ویدئو

2 دیدگاه‌

 1. پرویز

  هفتاد وشش سال پیش، هنگامیکه یک ارتش بیگانه قسمتی از خاک کشور مارا اشغال کرده وچشم طمع به بقیهٔ سرزمین و ثروت های طبیعی وبه موقعیت جغرافیائی استثنائی ایران دوخته بود، عده ای افراد خائن فرصت طلب به پشتیبانی همان ارتش بیگانه سر به یاغیگری برداشته و بساط خود مختاری درآذرآبادگان برپا ساختند. درآن زمان بعلت صدمات شدیدی که در اواخر جنگ جهانی دوم برایران وارد گردید، شیرازهٔ امور از هم پاشیده وکشورچنان آسیب پذیر گردیده بود که ظاهرأ هیچ امیدی به جلوگیری از تکه پاره شدن ایران باقی نمانده بود.
  ولی مردان کاردان میهن پرستی که هنوز در رأس حکومت باقی بودند به آسانی به چنین سرنوشت شومی برای کشور خود تن نمیدادند و مردم آذرآبادگان منتظر بازشدن یک راه نجات بودند تا بپا خیزند وکشورخود را ازوجود عُمال بیگانه پاک کنند.
  نگارندهٔ این سطورکه در آن موقع هفت سال داشت، خودش شاهد عینی این حماسهٔ میهنی مردم آذرآبادگان درآن روزگار پرخطر وپیروزی ارتش جوان ایران بر دشمنان این آب وخاک بوده، روزتاریخی ۲۱ آذر را نه تنها یادوارهٔ یک پیروزی بلکه فراتر از آن، نشانوارهٔ یگانگی ملی وتوانائی این ملت سربلند درحفظ موجودیت تاریخی ویکپارچگی خودش میدانم.
  در این روز تاریخی بزرداشت یادوارهٔ پیروزی ۲۱ آذر و اهمیت ومعنایی که باید به آن داده شود، یاد آوری این نکته شاید لازم باشد که در جهان پر خطر امروزی تنها ضامن بقا ویکپارچگی هرکشوری را درجهٔ پایبندی و اعتقاد شهروندان آن به یک «میهن» و یک آیندهٔ مشترک تعیین میکند.

 2. بینام

  درود بیکران بر میهن پرستان راستین تاریخ معاصر ایران شاهنشاه آریامهر و قوام السلطنه ایران پرست و تقی زاده ایران پرست و ارتش ملی ایران که با کمک آمریکا دوست و یار و یاور همیشگی ایران توانستند سر ایران آذربایجان عزیز و جان ایران را از دست کمونیستهای بی وطن نجات دهند. ببینید این بی وطنان کمونیست و مجاهدین ضد خلق درد اسلام گرفته و مصدقیهای خائن هیچ یادی از این روز بزرگ و ملی در طی این ۴۲ سال شوم نکردند و نمیکنند و این روز بزرگ معیار و محک ایران پرستان با خائنان به ایران و مردم نگون بخت ایران است

Comments are closed.