پیام همدلی شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت صدرالدین الهی

جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱


با اندوه فراوان از درگذشت شادروان دکتر صدرالدین الهی استاد پیشین دانشکده علوم ارتباطات، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته آگاه شدم.

فقدان این نویسنده و روزنامه‌نگار نامدار را ازصمیم قلب به همسر گرامیش عترت الهی، فرزندان برومندش تسلیت می گویم.
روانش شاد و یادش پایدار
فرح پهلوی
۱۰ دی ۲۵۸۰ / ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=269458