فرید خلیفی – بین حدود چهارده کشور در جهان که سنگ اورانیوم را به سوخت هسته‌ای تبدیل می‌کنند تنها یک کشور است که این فرآیند در آن توسط فرقه‌ای تروریستی اداره می‌شود. فرقه‌ای که در ایران به قدرتی دولتی دست یافته و از منابع مالی کشور برای اعمال تروریستی استفاده می‌کند. اگرچه حکومت کمونیستی کره شمالی نیز به عنوان حکومتی سرکش به غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته‌ای می‌پردازد، ولی به اندازه فرقه تروریستی جمهوری اسلامی در جای جای جهان دست به کشتار و خرابکاری نمی‌زند. مطابق آمار انجمن جهانی هسته‌ای در سپتامبر ۲۰۲۱ دو سوم اورانیوم استخراج شده جهان از معادن قزاقستان، کانادا و استرالیا به دست آمده. در حدود ۲۰ کشور در جهان این عنصر رادیواکتیو را از معادن استخراج می‌کنند که ایران نیز با سهمی ناچیز در میان آنهاست. کشورهایی که عنصر اورانیوم را از معادن استخراج می‌کنند الزاماً آنرا به مرحله فرآوری برای سوخت هسته‌ای نمی‌رسانند. فرآیند تبدیل ماده استخراج شده به سوخت هسته‌ای «غنی‌سازی اورانیوم» نامیده می‌شود. از آنجا که اورانیوم غنی‌شده کاربردی دوگانه دارد و هم در رآکتورهای هسته‌ای و هم در ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند استفاده شود، نظارت بین‌المللی دقیقی روی آن اعمال می‌گردد. در حدود ۱۴ کشور دارای تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم هستند که از میان آنها به ترتیب هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، چین، اسپانیا و قزاقستان بیشترین صادرات اورانیوم غنی‌شده جهان در سال ۲۰۲۰ را داشته‌اند.

لینک مستقیم به ویدئو