تنها طبیعت است که به دور از هیاهوی جهان و آدمیانش، گردش خود را هربار از سر می‌گیرد؛ می‌شکفد؛ زندگی می‌کند؛ می‌پژمرد؛ آرام می‌گیرد و هر سال دوباره از نو می‌شکفد…

 

 

 

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):