حکومت اسلامی طالبان در افغانستان؛ رشته موسیقی حذف و یک شبکه رادیویی به دلیل پخش موسیقی تعطیل شد

در آخرین تغییراتی که حکومت «امارت اسلامی» طالبان در حوزه فرهنگی و اجتماعی افغانستان ایجاد کرده، رشته موسیقی دانشکده هنرهای دانشگاه کابل معلق شد. دانشجویان رشته موسیقی دانشکده هنرهای دانشگاه کابل گفته‌اند به دستور طالبان درهای دانشکده بسته شده و سرنوشت ۵۰ دانشجوی این رشته معلوم نیست. به گفته دانشجویان رشته موسیقی، بیشتر اساتید این … ادامه خواندن حکومت اسلامی طالبان در افغانستان؛ رشته موسیقی حذف و یک شبکه رادیویی به دلیل پخش موسیقی تعطیل شد