در ده ماه گذشته یعنی از اولین جلسه دادگاه حمید نوری که ۱۰ ماه اوت ۲۰۲۱ آغاز شد تا پایان این دادگاه در سوم ماه مه ۲۰۲۲، بارها شنیدیم که این فرد که دستش به خون صدها جوان ایرانی آغشته است چه گفت و چگونه از جنایات جمهوری اسلامی در این چهار دهه دفاع کرد. ولی در این ماه‌ها هرگز چهره او را زمانی که به روایات شاکیان و شاهدان این جنایات گوش می‌داد نتوانستیم ببینیم. سیامک نادری که به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشت و در چند متری این جنایتکار روی نیمکت می‌نشست، اگرچه نقاش حرفه‌ای نیست اما از این فرصت استفاده کرد تا طرح‌هایی از جلسات دادگاه و واکنش‌های حمید نوری تهیه کند. نقاشی‌های سیامک نادری که به نوعی روایت ترسیمی این دادگاه تاریخی است به زودی با زیرنویس و مقدمه‌ منتشر خواهند شد.

احمد رأفت در حاشیه دادگاه حمید نوری در استکهلم با سیامک نادری گفتگو کرده است.
[به دلیل سروصدای اجتناب‌ناپذیر در محل دادگاه و اطراف آن از مخاطبان پوزش می‌خواهیم]

لینک مستقیم به ویدئو