در روزهای گذشته، در آخرین هفته دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت، خانواده‌هایی که عزیزانشان از همان ماه‌های اول انقلاب تیرباران و یا اعدام شدند به استکهلم آمده بودند تا شاهد برگزاری اولین محاکمه یکی از جنایتکارانی باشند که در این ۴۳ سال به دنبال گردن برای طناب دارشان بوده‌اند.

فرح مداین بار دادخواهی ۸ قربانی را سال‌هاست که به دوش می‌کشد. سه برادر و یک خواهرش در دهه ۶۰ اعدام شدند. چهار برادر همسرش نیز در همان سال‌ها بالای چوبه دار رفتند و به این ترتیب، خانواده‌‌ای دادخواهی به دغدغه روزمره‌اش تبدیل شده است.

احمد رأفت در حاشیه دادگاه حمید نوری در استکهلم با فرح مداین گفتگو کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو