پیامی از زندان: آقای رضا پهلوی دغدغه همه شما را دارد؛ آزادی و پیروزی ایرانیان در گرو اتحاد و همدلی است!

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲


علی موسی نژاد فرکوش زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه ۴۰۱ در پیامی که از زندان «رجایی شهر» کرج فرستاده و در اختیار کیهان لندن قرار گرفته، از «صدای پای مردم» و ضرورت اتحاد و همبستگی و همدلی برای رسیدن به پیروزی و آزادی می‌گوید.

لینک مستقیم به ویدئو