فشارهای امنیتی- قضایی کارساز نشد؛ آموزگاران در ده‌ها شهر خواسته‌های حقوقی خود را فریاد زدند

آموزگاران در شهرهای مختلف ایران و با وجود جوّ سنگین امنیتی و تهدیدهای نهادهای قضایی و اطلاعاتی، به خیابان آمدند و تجمع سراسری اعتراضی خود را که قبلا اعلام کرده‌ بودند برگزار کردند. هزاران آموزگار امروز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ با فراخوانی از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تجمع مقابل ادارات آموزش … ادامه خواندن فشارهای امنیتی- قضایی کارساز نشد؛ آموزگاران در ده‌ها شهر خواسته‌های حقوقی خود را فریاد زدند